DM CID Pro

Classification
Ikke-skummende såpe
Type: Såpe
Landbruk Såpe Ikke-skummende CIP-/Rørsåpe
Suitable For
Rengjøring innen landbruk

Sterkt alkalisk, klorholdig ikke-skummende vaskemiddel. Velegnet til vasking av rør og der en ikke ønsker skummende såpe. 
 
Bruksområde  
DM CID Pro erstatter DM CID. Produktet har nøyaktig samme bruksegenskaper. DM CID Pro er et sterkt alkalisk, ikke-skummende, klorholdig vaskemiddel.  

DM-CID er spesielt formulert for bruk i C.I.P.installasjoner, innvendig rør og på alle type klortolerante overflater. Natriumhypokloritt komponenten i såpen gir et perfekt vaskeresultat på de rengjorte overflatene. På rengjorte flater, og i en brukskonsentrasjon på 4-5% har produktet i tillegg desinfiserende egenskaper og er godkjent i henhold til AFNOR 72150. 
 

Brukerveiledning 

Spyl området eller gjenstandene. 

Sirkuler eller forbland DM Cid Pro for rengjøring av C.I.P installasjoner eller innvendig i rør. 

Skyll grundig med kaldt vann etter angitt virketid.  

Brukskonsentrasjon 

Dosering : 0,5-1 % (0,5-1 dl i 10 liter vann). La 0,5-1 % sirkulere ved en temperatur på 50 til 60º C. 
For godkjent desinfiserende effekt: 4-5%