Hygieneprodukter

DM CID Pro

Classification

Ikke-skummende såpe

Type:
  • Rengjøring innen landbruk

  • Ikke skummende såpe

Sterkt alkalisk, klorholdig ikke-skummende vaskemiddel. Velegnet til vasking av rør og der en ikke ønsker skummende såpe. 
 
Bruksområde  
DM CID Pro erstatter DM CID. Produktet har nøyaktig samme bruksegenskaper. DM CID Pro er et sterkt alkalisk, ikke-skummende, klorholdig vaskemiddel.  

DM-CID er spesielt formulert for bruk i C.I.P.installasjoner, innvendig rør og på alle type klortolerante overflater. Natriumhypokloritt komponenten i såpen gir et perfekt vaskeresultat på de rengjorte overflatene. På rengjorte flater, og i en brukskonsentrasjon på 4-5% har produktet i tillegg desinfiserende egenskaper og er godkjent i henhold til AFNOR 72150. 

Brukerveiledning 

Spyl området eller gjenstandene. 

Sirkuler eller forbland DM Cid Pro for rengjøring av C.I.P installasjoner eller innvendig i rør. 

Skyll grundig med kaldt vann etter angitt virketid.  

Brukskonsentrasjon:

Dosering : 0,5-1 % (0,5-1 dl i 10 liter vann). La 0,5-1 % sirkulere ved en temperatur på 50 til 60º C. 
For godkjent desinfiserende effekt: 4-5% 

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Hydroksid og Natriumhypokloritt 

Oppbevaringbetingelser 

Må lagres i temperaturer under 35°C, i et godt ventilert rom. Kjølig og mørke lagringsbetingelser forlenger holdbarheten. Holdbarhet: 1 år ved mørkt og kjølig lagring. 

pH 

Konsentrat: >14 pH 1%: 11,8. 

Brukskonsentrasjon 

0,5-1% 

Holdbarhet 

2 år 

Materialpåvirkning 

Rustfritt stål påvirkes ikke, kobber misfarges, aluminium korroderes og mattes, ellers liten materialpåvirkning 

Bruksområde 

Rør innvendig, Landbruk, Matproduksjon 

Forpakninger (L/kg) 

30L, 1000L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Classification
Ikke-skummende såpe