Hygieneprodukter

KenoCox

Classification

Bredspektret desinfeksjonsmiddel 

Type: Desinfeksjon
 • Desinfeksjon

 • Desinfeksjon innen landbruk

Kenocox er et bredspektret desinfeksjonsmiddel mot bakterier og gjærsopp.

Bruksområde  

 • Bakterier (untatt mykobakterier og sporedannende bakterier) og gjærsopp.

I husdyrrom og tilstøtende områder, men ikke i dyretransporter og i eggleggerbesetninger med lufting (beltetørkings systemer). 
Kenocox er også godt testet på ulike typer materialer, og er langt mindre korrosiv enn øvrige desinfeksjonsmidler på markedet. Oppleves svært brukervennlig da den ikke lukter og er enkel å håndtere.   
Kenocox er sertifisert for økologisk bruk i henhold til Europeisk regelverk.

Brukerveiledning 

Bruksanvisning: For bekjempning av bakterier og gjærsopp: 

 1. Gjennomfør vanlig vaskeprosedyre, benytt eksempelvis en alkalisk såpe som Biosafe eller Kensosan. 

 1. La området tørke. 

 1. Bland Kenocox i vann og fortynn til ønsket brukskonsentrasjon, rør til produktet er fullstendig utblandet og løsningen er homogen. Dosering bakterier og gjærsopp: 0,25% (Tilsett 2,5ml Kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt).

 1. Spray på Kenocox i ønsket konsentrasjon ved hjelp av skumlanse, til alle flater er dekket og fuktige. Beregn 0,4 liter løsning per m2. 

 1. Lukk dører og vinduer og la produktet virke i 30 min. I denne perioden skal området ikke tørke, men holdes fuktig. Appliser mer av løsningen om nødvendig. 

  

  

Konsentrasjon 

Frekvens 

Bakterier 

0,25%, 5 min 

Ved tomtid 

Gjærsopp 

0,25%, 30 min 

Ved tomtid 

Merk: 

 • Dyr skal ikke utsettes for direkte kontakt med produktet. 

 • Vi anbefaler å blande løsningen ved hjelp av et automatisk doseringssystem. 

 • Anbefalt vernetøy ved håndtering av konsentratet: Maske (minimum FPP2) og beskyttelsesdrakt og hansker i ugjennomtrengelig stoff. 

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Alcohols, C12-15, ethoxylated, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts, Trisodium 2- [bis (karboksylatometyl) amino] propanoat, Isopropanol, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides 

Oppbevaring

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

12,7 

Brukskonsentrasjon 

0,25 % 

Holdbarhet 

2-3 år 

Materialpåvirkning 

Lite 

Bruksområde 

Overflater, Landbruk 

Forpakninger (L/kg) 

10L 

Verneutstyr konsentrat 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

 

Classification
Bredspektret desinfeksjonsmiddel