KenoCox

Classification
Bredspektret desinfeksjonsmiddel 
Type: Desinfeksjon
Landbruk Koksidier Oocyster Desinfeksjon
Suitable For
Desinfeksjon innen landbruk 

Kenocox er et bredspektret desinfeksjonsmiddel mot oocyster av koksidier 

Bruksområde  

 • Bakterier (untatt mykobakterier og sporedannende bakterier), gjærsopp og virus. 

 • Oocyster som forårsaker Koksidiose 

 • Oocyster som forårsaker kryptosporidiose 

I husdyrrom og tilstøtende områder, men ikke i dyretransporter og i eggleggerbesetninger med lufting (beltetørkings systemer). 
Kenocox er også godt testet på ulike typer materialer, og er langt mindre korrosiv enn øvrige desinfeksjonsmidler på markedet. Oppleves svært brukervennlig da den ikke lukter og er enkel å håndtere.   
Kenocox er sertifisert for økologisk bruk i henhold til Europeisk regelverk og derfor et meget godt alternativ for desinfeksjon i økologiske produksjoner der en ønsker et alternativ til Neopredisan. 

Brukerveiledning 

Bruksanvisning: For bekjempning av bakterier, gjærsopp og virus: 

 1. Gjennomfør vanlig vaskeprosedyre, benytt eksempelvis en alkalisk såpe som Biosafe eller Kensosan. 

 1. La området tørke. 

 1. Bland Kenocox i vann og fortynn til ønsket brukskonsentrasjon, rør til produktet er fullstendig utblandet og løsningen er homogen. Dosering bakterier og gjærsopp: 0,25% (Tilsett 2,5ml Kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt). Dosering virus: 1% (tilsett 10ml kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt). 

 1. Spray på Kenocox i ønsket konsentrasjon ved hjelp av skumlanse, til alle flater er dekket og fuktige. Beregn 0,4 liter løsning per m2. 

 1. Lukk dører og vinduer og la produktet virke i 30 min. I denne perioden skal området ikke tørke, men holdes fuktig. Appliser mer av løsningen om nødvendig. 

Bruksanvisning: For bekjempelse av oocyster som forårsaker koksidiose og kryptosporidiose: 

 1. Gjennomfør vanlig vaskeprosedyre, benytt eksempelvis en alkalisk såpe. 

 1. La området tørke. 

 1. Bland Kenocox i vann og fortynn til ønsket brukskonsentrasjon på 2-4%, og rør til produktet er fullstendig utblandet og løsningen er homogen (=20-40ml Kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt). 

 1. Spray løsningen på alle overflater (tak og vegger) slik at disse blir våte. Beregn 0,4 liter løsning per m2. Ikke glem eventuelle sprekker i gulv og vegger. Påføres på alle overflater dyrene kan komme i kontakt med. 

 1. Lukk dører og vinduer og la produktet virke i 2 timer. I denne perioden skal området ikke tørke, men holdes fuktig. Appliser mer av løsningen om nødvendig. 

  

  

  

Konsentrasjon 

Frekvens 

Koksidier sp. 

Koksidiose 

4%, 2 timer 

Ved tomtid 

Kryptosporidiose 

2%, 2 timer 

Etter hver batch 

Bakterier 

0,25%, 5 min 

Ved tomtid 

Virus 

1%, 30 min 

Ved tomtid 

Gjærsopp 

0,25%, 30 min 

Ved tomtid 

Merk: 

 • Dyr skal ikke utsettes for direkte kontakt med produktet. 

 • Vi anbefaler å blande løsningen ved hjelp av et automatisk doseringssystem. 

 • Anbefalt vernetøy ved håndtering av konsentratet: Maske (minimum FPP2) og beskyttelsesdrakt og hansker i ugjennomtrengelig stoff.