Hygieneprodukter

Kenosan

Classification

Skummende overflatesåpe

Type:
  • Rengjøring innen landbruk

  • Skummende såpe

Nyeste generasjon vaskemiddel innen akvakultur. Særdeles gode egenskaper i nærvær av biologisk materiale. 
 
Bruksområde  
Kenosan representerer det nyeste innen teknologi og kunnskap om rengjøring i husdyrrom. Spesielt godt egnet til vask av settefiskanlegg. Såpens eksepsjonelle egenskaper i møte med biologisk materiale sikrer oppløsning og heving fra underliggende innredning.  
Ved et godt synlig skum er det visuelt enkelt å holde god kontroll over overflatene som er skumlagt. Kenosan er et godt alternativ til alle overflater ettersom det er lite materialpåvirkning og den er meget god i bekjempelse og fjerning av møkk og smuss. 
Spesielt godt egnet til vask av grise-, fjørfe-, kjøttfe-, melkeku-, og kalkunhus. 

Brukerveiledning 

Vi anbefaler en bruksløsning på 1% (1dl per 10 liter vann) og en virketid på 20-30 minutter. Såpen skal ikke tørke på, men holdes fuktig under innvirkningstiden. Ved svært høye temperaturer kan det være nødvendig å vaske anlegget stegvis, samt å etterfukte med mer skum. Benytt høytrykk ved avskylling, og rikelige mengder vann.  

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

natriumhydroksid 5-15%, 2- (2-butoksyetoksy) etanol 5-15%, Amines, N-C8-22-alkyltrimethylenedi-, acrylated, sodium salts 1-5%, Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts 1-5% 

Oppbevaringbetingelser 

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

12,5 

Brukskonsentrasjon 

1% 

Holdbarhet 

2 år 

Materialpåvirkning 

Lite materialpåvirkning 

Bruksområde 

Overflater, Landbruk,  

Forpakninger (L/kg) 

22L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Classification
Skummende overflatesåpe