Hygieneprodukter

Biosafe

Classification

Skummende såper

Type:
  • Overflate

  • Akvakultur

  • Såpe

  • Landbruk

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel. 

Bruksområde  
BIOSAFE er en miljøvennlig, alkalisk såpe med gode skumleggende egenskaper. Såpen er trygg i bruk og behagelig å jobbe med. Såpens gode skumdannende egenskaper gir forlenget holdetid og bedre oppløsning av biologisk materiale. Dette gir kortere vasketid. Såpen er svært effektiv mot forrester, fettstoffer, planterester og veistøv. Anbefales spesielt til sensitive materialer slik som aluminium da den er ikke-korrosiv og sikker i bruk på alle typer materialer.  

BIOSAFE er nedbrytbart til mer enn 90% og kan ihht til gjeldende regelverk benyttes til økologisk landbruk og havbruk. 

Velegnet til alle typer overflater innen fjørfe, gris, storfe og hest. 

Brukerveiledning 

BIOSAFE kan benyttes til vask av alle flater. Såpen kan legges på med skumutstyr, eller med pumpekanne. Bord og benker kan med fordel vaskes med bøtte og klut.  

  1. Grovrengjøring; rydd løst utstyr og fjern så mye som mulig av biologisk materiale (så som strø, flis etc).  

  1. Skumlegg flatene med en bruksløsning på 3–5 %. 

  1. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid. 

  1. Vi anbefaler en innvirkninstid på 10-30 minutter, avhengig av nedsmussingsgrad. Skummet skal ikke tørke i denne perioden. Etterfukt med mer skum om nødvendig. 

  1. Skyll av med med høyttrykk 100-150 bar. Både kaldt og varmt vann kan benyttes, men vanntemperaturen skal ikke overstige 45°C.  

Brukskonsentrasjon 

Bruksløsning: 3-5 %. Beregn 0,4 liter bruksløsning per m2.  

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Etoksylat, etnaol, Carboxymethyl, Kaliumhydroksid 

Oppbevaringbetingelser 

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

12 

Brukskonsentrasjon 

3-5% 

Holdbarhet 

2-3 år 

Materialpåvirkning 

Trygt å bruke på alle materialer. 

Bruksområde 

Overflater, Akvakultur, Landbruk, Transport 

Forpakninger (L/kg) 

20L, 1000L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

 

Classification
Skummende såper