Biosafe

Classification
Oppsett Høyre meny  Såpe  Navn på produkt: Biosafe  Klassifisering: Skummende såpe  Tags?,  Såpe, landbruk, overflate, akvakultur? 
Type:
Overflate akvakultur Såpe Landbruk
Suitable For
Rengjøring innen landbruk 

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel. 

Bruksområde  
BIOSAFE er en miljøvennlig, alkalisk såpe med gode skumleggende egenskaper. Såpen er trygg i bruk og behagelig å jobbe med. Såpens gode skumdannende egenskaper gir forlenget holdetid og bedre oppløsning av biologisk materiale. Dette gir kortere vasketid. Såpen er svært effektiv mot forrester, fettstoffer, planterester og veistøv. Anbefales spesielt til sensitive materialer slik som aluminium da den er ikke-korrosiv og sikker i bruk på alle typer materialer.  

BIOSAFE er nedbrytbart til mer enn 90% og kan ihht til gjeldende regelverk benyttes til økologisk landbruk og havbruk. 

Velegnet til alle typer overflater innen fjørfe, gris, storfe og hest. 

Brukerveiledning 

BIOSAFE kan benyttes til vask av alle flater. Såpen kan legges på med skumutstyr, eller med pumpekanne. Bord og benker kan med fordel vaskes med bøtte og klut.  

  1. Grovrengjøring; rydd løst utstyr og fjern så mye som mulig av biologisk materiale (så som strø, flis etc).  

  1. Skumlegg flatene med en bruksløsning på 3–5 %. 

  1. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid. 

  1. Vi anbefaler en innvirkninstid på 10-30 minutter, avhengig av nedsmussingsgrad. Skummet skal ikke tørke i denne perioden. Etterfukt med mer skum om nødvendig. 

  1. Skyll av med med høyttrykk 100-150 bar. Både kaldt og varmt vann kan benyttes, men vanntemperaturen skal ikke overstige 45°C.  

Brukskonsentrasjon 

Bruksløsning: 3-5 %. Beregn 0,4 liter bruksløsning per m2.