Hygieneprodukter

Biosafe

Klassifisering

Skummende såper

Type:
  • Rengjøring innen landbruk

  • Skummende såpe

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel. 

Bruksområde  
Biosafe er en miljøvennlig, alkalisk såpe med gode skumleggende egenskaper. Såpen er trygg i bruk og behagelig å jobbe med. Såpens gode skumdannende egenskaper gir forlenget holdetid og bedre oppløsning av biologisk materiale. Dette gir kortere vasketid. Såpen er svært effektiv mot fôrrester, fettstoffer, planterester og veistøv. Anbefales spesielt til sensitive materialer slik som aluminium da den er ikke-korrosiv og sikker i bruk på alle typer materialer.  

Velegnet til alle typer overflater innen fjørfe, gris, storfe og hest. 

Brukerveiledning 

Biosafe kan benyttes til vask av alle overflater. Såpen kan legges på med skumutstyr, eller med en pumpekanne. Bord og benker kan med fordel vaskes med bøtte og klut.  

  1. Grovrengjøring; rydd løst utstyr og fjern så mye som mulig av biologisk materiale (så som strø, flis etc).  

  1. Skumlegg flatene med en bruksløsning på 3–5 %. Beregn 0,4 liter bruksløsning per m2.  

  1. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid. 

  1. Vi anbefaler en virketid på 10-30 minutter, avhengig av nedsmussingsgrad. Skummet skal ikke tørke i denne perioden. Etterfukt med mer skum om nødvendig. 

  1. Skyll av med med høyttrykk 100-150 bar. Både kaldt og varmt vann kan benyttes, men vanntemperaturen skal ikke overstige 45°C.  

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Etoksylat, etnaol, Carboxymethyl, Kaliumhydroksid 

Oppbevaring

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

12 

Brukskonsentrasjon 

3-5% 

Holdbarhet 

2-3 år 

Materialpåvirkning 

Trygt å bruke på alle materialer. 

Bruksområde 

Overflater, Landbruk, Transport 

Forpakninger (L/kg) 

20L, 1000L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722
Klassifisering
Skummende såper