Kickstart

Classification
Lavtskummende desinfeksjonsmiddel
Type: Desinfeksjon
Landbruk Akvakultur IPN-virus Desinfeksjon
Suitable For
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur

Surt, sterkt oksiderende, desinfeksjonmiddel til bruk på flater og i rørsystemer. 

Bruksområde  

Kickstarts unike sammensetning gir produktet oksiderende egenskaper. Dette sikrer en rask og bredspektret effekt mot virus, sopp og alger. Kun lett skummende og derfor velegnet til bruk i rør og CIP systemer. Velegnet til desinfisering av overflater og rørganger innvendig. Kickstart er ikke-/lettskummelig som gjør den optimal til bruk i CIP-installasjoner og rørganger. 
Velegnet til bruk i økologisk produksjon. På overflater som gulv, tak, vegg og innvendig rør. 
Godt alternativ til fotbad ettersom Kickstart reagerer hurtig og den desinfiserende effekten kommer raskt. 
(Godkjent innen akvakultur som desinfeksjonsmiddel.) 

Brukerveiledning 

Velegnet til alle typer desinfeksjon innen landbruk, i næringsmiddelindustri, akvakultur, til hagebruk og i veksthus. Brukes som overflatedesinfeksjon, i fotbad, til CIP-desinfeksjon, samt til rengjøring og desinfisering av vannledninger. kickstart kan også benyttes til både varm- og kaldtåkedesinfeksjon med godkjente aggregater.   

(Kickstart er godkjent av Legemiddelverket og Mattilsynet til bruk i fiskeslakterier, på merder, på fiskebåter og brønnbåter osv. Brukes når båter rengjøres/desinfiseres før smoltkjøring, bytting av lokalitet, og før sortering. Det egner seg til bruk i innlandsfiske og når mindre båter flyttes fra et vann til et annet. ) 

Brukskonsentrasjon 

  1. Ved temperatur ned til + 4 ºC og mot både virus og bakterier i 1 % løsning, og 30 minutter innvirkningstid. 

  1. Ved temperatur > +15ºC  kan innvirkningstid reduseres noe. 

  1. Bruk 0,1-0,4 liter/bruksløsning per m² areal, alt ut fra hvor mye materialet suger. 

  1. Skyll før fisk eller mat kommer tilbake på flater. 

  1. Varm eller kaldtåkedesinfeksjon bruk 1 liter per 1000 m³ rom