Hygieneprodukter

Kickstart

Klassifisering

Lavtskummende desinfeksjonsmiddel

Type:
  • Landbruk

  • Ikke skummende desinfeksjonsmiddel

Surt, sterkt oksiderende, desinfeksjonmiddel til bruk på flater og i rørsystemer. 

Bruksområde  

Kickstarts unike sammensetning gir produktet oksiderende egenskaper. Dette sikrer en rask og bredspektret effekt mot virus, sopp og alger. Kun lett skummende og derfor velegnet til bruk i rør og CIP systemer. Velegnet til desinfisering av overflater og rørganger innvendig. Kickstart er ikke-/lettskummelig som gjør den optimal til bruk i CIP-installasjoner og rørganger. 
Velegnet til bruk i økologisk produksjon. På overflater som gulv, tak, vegg og innvendig rør. 
Godt alternativ til fotbad ettersom Kickstart reagerer hurtig og den desinfiserende effekten kommer raskt. 

Brukerveiledning 

Velegnet til alle typer desinfeksjon innen landbruk, i næringsmiddelindustri, til hagebruk og i veksthus. Brukes som overflatedesinfeksjon, i fotbad, til CIP-desinfeksjon, samt til rengjøring og desinfisering av vannledninger. kickstart kan også benyttes til både varm- og kaldtåkedesinfeksjon med godkjente aggregater.   

Brukskonsentrasjon 

  1. Ved temperatur ned til + 4 ºC og mot både virus og bakterier i 1 % løsning, og 30 minutter virketid.

  1. Ved temperatur > +15ºC  kan virketid reduseres noe. 

  1. Bruk 0,1-0,4 liter/bruksløsning per m² areal, alt ut fra hvor mye materialet suger. 

  1. Kan tørkes på, men skyll bøtter og kar. 

  1. Varm eller kaldtåkedesinfeksjon bruk 1 liter per 1000 m³ rom

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Hydrogenperoksyd, eddiksyre, pereddiksyre, stabilisator og overflateaktive stoff. 

Oppbevaringbetingelser 

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

Brukskonsentrasjon 

1%. For fjerning av biofilm 2% 

Holdbarhet 

2-3 år 

Materialpåvirkning 

Kobber, messing. Rester av Kickstart korroderer. 

Bruksområde 

Overflater, Rør innvendig, Landbruk 

Forpakninger (L/kg) 

20L, 1000L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722

 

Klassifisering
Lavtskummende desinfeksjonsmiddel