Neopredisan 135-1

Classification
Bredspektret desinfeksjonsmiddel
Type: Desinfeksjon
Landbruk Koksidier Oocyster Spolormd Desinfeksjon
Suitable For
Desinfeksjon innen landbruk

Kraftig, spesialisert desinfeksjonsmiddel. For fjerning av utskilte endoparasitter (klostridier, spolorm), prioner, virus, og bakterier. 

Bruksområde  

  • Spolormegg 

  • Clostridium prefr 

  • Oocyster som forårsaker Koksidiose 

  • Oocyster som forårsaker kryptosporidiose 

Spesialmiddel for fjerning av hardføre patogener så som klostridier, spolorm (også egg i miljø), prioner, virus og bakterier. Dokumentert effekt mot sporedannende bakterier som Clostridium perfringens, og mot tuberkellbakterier.  
 
Nødvendig i moderne fjørfeoppdrett for å forhinde opphopning av koksidier i miljøet. Effektivt i kalkunbesetninger der nekrotiserende enteritt er et problemområde. Ved påvisning av spolorm på leverprøver hos gris bør neopredisan benyttes før neste innsett. 

Brukerveiledning 
Grundig, forutgående vask av huset før påføring av Neopredisan 135-1 er nødvendig for å sikre et godt resultat. Neopredisan 135-1 skal påføres med lavttrykks skuminjektor for å forhindre unødig dannelse av aerosoler. Dette vil også gi bedre skum og bedre effekt av desinfeksjonsmiddelet på overflaten. Etter påføring skal produktet tørke på overflaten, det er ikke nødvendig å skylle av. 

Brukskonsentrasjon 

  

  

Konsentrasjon 

Frekvens 

Endoparasitter 

Ascaris suum (spolorm) 

2%, 2 timer 

Ved tomtid 

 

Heteraksi sp 

2%, 2 timer 

Isopora suis(koksidie) 

2%, 2timer 

Eimeria teinella(koksidie) 

3%,4 timer 

Kryptosporidium 

3%, 1 time 

Virus 

Kappekledde virus 

2%, 2 timer 

Ved tomtid 

Bakterier 

Bakterier 

0,75%, 0,5 time 

Ved tomtid 

Clostridier 

4%, 1 time 

Tuberkelbakterier 

6%, 2 timer 

Prioner 

Strain 263K 

2%, 0,5 time  

Ved tomtid