Hygieneprodukter

Neopredisan 135-1

Klassifisering

Desinfeksjonsmiddel

Type:
  • Desinfeksjon innen landbruk

  • Koksidier

  • Oocyster

  • Spolorm

Kraftig, spesialisert desinfeksjonsmiddel. For fjerning av utskilte endoparasitter (klostridier, spolorm), prioner, virus, og bakterier. 

Bruksområde  

  • Spolormegg 

  • Clostridium prefringens

  • Oocyster som forårsaker Koksidiose 

  • Oocyster som forårsaker kryptosporidiose 

Spesialmiddel for fjerning av hardføre patogener så som klostridier, spolorm (også egg i miljø), prioner, virus og bakterier. Dokumentert effekt mot sporedannende bakterier som Clostridium perfringens, og mot tuberkellbakterier.  
 
Nødvendig i moderne fjørfeoppdrett for å forhinde opphopning av koksidier i miljøet. Effektivt i kalkunbesetninger der nekrotiserende enteritt er et problemområde. Ved påvisning av spolorm på leverprøver hos gris bør neopredisan benyttes før neste innsett. 

Brukerveiledning 
Grundig, forutgående vask av huset før påføring av Neopredisan 135-1 er nødvendig for å sikre et godt resultat. Neopredisan 135-1 skal påføres med lavttrykks skuminjektor for å forhindre unødig dannelse av aerosoler. Dette vil også gi bedre skum og bedre effekt av desinfeksjonsmiddelet på overflaten. Etter påføring skal produktet tørke på overflaten, det er ikke nødvendig å skylle av. 

Brukskonsentrasjon 

  

  

Konsentrasjon 

Frekvens 

Endoparasitter 

Ascaris suum (spolorm) 

2%, 2 timer 

Ved tomtid 

 

Heteraksi sp 

2%, 2 timer 

Isopora suis (koksidier) 

2%, 1 time

Eimeria teinella (koksidier) 

3%,4 timer 

Kryptosporidium 

2,5%, 2 timer 

Virus 

Kappekledde virus 

2%, 2 timer 

Ved tomtid 

Bakterier 

Bakterier 

0,75%, 0,5 time 

Ved tomtid 

Clostridier 

4%, 1 time 

Tuberkelbakterier 

6%, 2 timer 

Prioner 

Strain 263K 

2%, 0,5 time  

Ved tomtid 

Produsent 

MennoChemie 

Innhold 

Klorkresol, propan-1-ol (Propyl alcohol), (paraffin oils, sulfochlorinated, saponified) Salicylic acid 

Oppbevaring

Hold tett lukket. Oppbevares innelåst eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifiserte eller autoriserte personer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Hold borte fra varme og antennelselskilder. Skjøtefritt glatt gulv. 

pH 

2,3 

Brukskonsentrasjon 

0,5-6% 

Holdbarhet 

5 år 

Materialpåvirkning 

Aluminium 

Bruksområde 

Overflater, Landbruk 

Forpakninger (L/kg) 

10L 

Verneutstyr konsentrat 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722

 

Klassifisering
Desinfeksjonsmiddel