Lucas Nündel 
Lucas Nündel 

Lagermedarbeider

dyrehelse.lager@veso.no  

22 96 11 28