Stall

En rekke utbrudd av smittsomme sykdommer på hest her i Norge gjør at vi må tenke nytt når det kommer til hygiene og vask - også i stallen. Å få på plass gode rutiner rundt vask, hygiene og smittebekjempelse vil redusere smitterisiko og øke tryggheten for hestene våre. 

God biosikkerhet gir friske hester og god dyrevelferd 

Med våre produkter på laget kan du senke skuldrene. Skulle du trenge hjelp står våre dedikerte veterinærer klare til å bistå med deg med rådgivning. 

Kickstart
Desinfeksjon (Landbruk, Akvakultur, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur
Biosafe
(Overflate, akvakultur, Såpe, Landbruk)
Rengjøring innen landbruk 
KenoCox
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk 
Kenosan
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate)
Rengjøring innen landbruk
Trans D
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate, Motor)
Rengjøring innen Landbruk
Virocid
Desinfeksjon (Akvakultur, Landbruk, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen akvakultur, Desinfeksjon innen landbruk