Fjøs

Daglig hygiene skal forhindre uønsket oppblomstring av smittestoffer i besetningen. Melkeproduksjon og kalveoppdrett er stedene der hygienetiltak lettest vil gi resultater, både for dyrehelsen og for dekningsbidraget. 

Friske kalver gir friske og høytytende kyr 

Å gi kalvene den beste starten på livet legger grunnlaget for friske dyr, med god tilvekst. Et viktig ledd i dette er å gi kalvene et miljø med lavt smittepress. Dette sikres gjennom gode rutiner for vask og desinfeksjon, både av enkeltbinger og gruppebinger.  Etter påvist koksidiose på kalv minsker man smittepresset fra oocyster i miljøet ved bruk av spesialdesinfeksjonsmidlet KenoCox.  

KenoCox
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk 
Kenosan
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate)
Rengjøring innen landbruk
Kickstart
Desinfeksjon (Landbruk, Akvakultur, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur
Trans D
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate, Motor)
Rengjøring innen Landbruk