Fjøs

Daglig hygiene skal forhindre uønsket oppblomstring av smittestoffer i besetningen. Melkeproduksjon og kalveoppdrett er stedene der hygienetiltak lettest vil gi resultater, både for dyrehelsen og for dekningsbidraget. 

Friske kalver gir friske og høytytende kyr 

Å gi kalvene den beste starten på livet legger grunnlaget for friske dyr, med god tilvekst. Et viktig ledd i dette er å gi kalvene et miljø med lavt smittepress. Dette sikres gjennom gode rutiner for vask og desinfeksjon, både av enkeltbinger og gruppebinger.  Etter påvist koksidiose på kalv minsker man smittepresset fra oocyster i miljøet ved bruk av spesialdesinfeksjonsmidlet KenoCox.  

Kickstart
Desinfeksjon (Landbruk, Akvakultur, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur
Biogel
(landbruk, såpe, skummende, overflate, akvakultur)
Rengjøring innen landbruk
Biosafe
(Overflate, akvakultur, Såpe, Landbruk)
Rengjøring innen landbruk 
Cid 2000
Desinfeksjon (Desinfeksjon, Landbruk, Innvendig rør, Økologisk)
Desinfisering innen landbruk
DM CID Pro
Såpe (Landbruk, Såpe, Ikke-skummende, CIP-/Rørsåpe)
Rengjøring innen landbruk
DM Clean Super
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, CIP-/Rørsåpe)
Rengjøring innen landbruk
KenoCox
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk 
Kenosan
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate)
Rengjøring innen landbruk
Trans D
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate, Motor)
Rengjøring innen Landbruk
Virocid
Desinfeksjon (Akvakultur, Landbruk, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen akvakultur, Desinfeksjon innen landbruk