Grisehus

Utfordringene i den moderne svineproduksjonen er mange. Høy dyretetthet og intens drift, med lite tomtid mellom puljer, er faktorer som bidrar til et høyt smittepress. I en bransje med små marginer er god hygiene nøkkelen til å lykkes! 

God biosikkerhet gir god økonomi og god dyrevelferd 

Forsøk og erfaring viser at det gir gode resultater å implementere faste rutiner og hygieneprotokoller i alle husdyrbesetninger. Det gir oversikt, og de samme gode resultatene blir oppnåelige hver gang. Trenger du hjelp med din besetning? Ikke nøl med å kontakte oss for en gratis besetnings gjennomgang og oppsett av din hygieneplan.