Grisehus

Utfordringene i den moderne svineproduksjonen er mange. Høy dyretetthet og intens drift, med lite tomtid mellom puljer, er faktorer som bidrar til et høyt smittepress. I en bransje med små marginer er god hygiene nøkkelen til å lykkes! 

God biosikkerhet gir god økonomi og god dyrevelferd 

Forsøk og erfaring viser at det gir gode resultater å implementere faste rutiner og hygieneprotokoller i alle husdyrbesetninger. Det gir oversikt, og de samme gode resultatene blir oppnåelige hver gang. Trenger du hjelp med din besetning? Ikke nøl med å kontakte oss for en gratis besetnings gjennomgang og oppsett av din hygieneplan. 

Kickstart
Desinfeksjon (Landbruk, Akvakultur, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur
Biogel
(landbruk, såpe, skummende, overflate, akvakultur)
Rengjøring innen landbruk
Biosafe
(Overflate, akvakultur, Såpe, Landbruk)
Rengjøring innen landbruk 
Cid 2000
Desinfeksjon (Desinfeksjon, Landbruk, Innvendig rør, Økologisk)
Desinfisering innen landbruk
DM CID Pro
Såpe (Landbruk, Såpe, Ikke-skummende, CIP-/Rørsåpe)
Rengjøring innen landbruk
DM Clean Super
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, CIP-/Rørsåpe)
Rengjøring innen landbruk
KenoCox
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk 
Kenosan
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate)
Rengjøring innen landbruk
Neopredisan 135-1
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Spolormd, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk
Trans D
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate, Motor)
Rengjøring innen Landbruk
Virocid
Desinfeksjon (Akvakultur, Landbruk, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen akvakultur, Desinfeksjon innen landbruk