Grisehus

Utfordringene i den moderne svineproduksjonen er mange. Høy dyretetthet og intens drift, med lite tomtid mellom puljer, er faktorer som bidrar til et høyt smittepress. I en bransje med små marginer er god hygiene nøkkelen til å lykkes! 

God biosikkerhet gir god økonomi og god dyrevelferd 

Forsøk og erfaring viser at det gir gode resultater å implementere faste rutiner og hygieneprotokoller i alle husdyrbesetninger. Det gir oversikt, og de samme gode resultatene blir oppnåelige hver gang. Trenger du hjelp med din besetning? Ikke nøl med å kontakte oss for en gratis besetnings gjennomgang og oppsett av din hygieneplan. 

KenoCox
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk 
Kenosan
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate)
Rengjøring innen landbruk
Kickstart
Desinfeksjon (Landbruk, Akvakultur, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur
Trans D
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate, Motor)
Rengjøring innen Landbruk