Hygieneprodukter

Trans D

Klassifisering

Skummende overflatesåpe

Type:
  • Rengjøring innen landbruk

  • Skummende såpe

  • Overflate

  • Motor

Sterkt konsentrert alkalisk vaskemiddel til bl.a. fjerning av petrokjemisk fett og sot. 
 
Bruksområde  
Sterkt konsentrert, basisk vaske-/rengjøringsmiddel. Effektiv mot petrokjemisk fett og sot, fjerner også truckgummi fra betongflater, og flekker på garasjegulv.  

Anvendelig innen både landbruk og havbruk. 

Brukes når man rengjør motorer eller annen oljete/fettholdige maskiner eller stasjoner. 

Brukerveiledning 

Brukskonsentrasjon: 5 % (tilsvarende 5 dl per 10 liter vann). Legges på med pumpekanne.  

Innvirkningstid: 5-10 min. Skyll av med trykk på 50 bar. 

Ved bruk på motorer skal disse være kalde før rengjøring starter.  

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Kaliumhydroksyd, Aminer, C12-14-alkyldimethyl, Natriummetasilikat Pentahydrat 

Oppbevaring

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

12,5 

Brukskonsentrasjon 

5-10% 

Holdbarhet 

2 år 

Materialpåvirkning 

Lite materialpåvirkning 

Bruksområde 

Overflater, Landbruk, Transport 

Forpakninger (L/kg) 

26L, 240L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722

Klassifisering
Skummende overflatesåpe