Fjørfehus

Den nyklekte kyllingen kommer fra et beskyttet og sterilt miljø inne i egget. Dette gjør kyllingen ekstra mottagelig for sykdom de første ukene i livet. Rengjøring og desinfeksjon i av huset mellom innsett er med på å senke smittepresset. Dette gir den nyklekte kyllingen den beste starten på livet. 

God biosikkerhet i fjørfehus - Fundamentet i god sykdomskontroll 

Å sørge for en grundig vask og desinfeksjon, utført i god tid slik at en også oppnår tomtid, der fjøset får stå uten dyr og tørke opp grundig er selve grunnpilaren innen biosikkerhet i fjørfenæringen. Slik legger enn grunnlaget for et godt innsett og et høyt dekningsbidrag.