Fjørfehus

Den nyklekte kyllingen kommer fra et beskyttet og sterilt miljø inne i egget. Dette gjør kyllingen ekstra mottagelig for sykdom de første ukene i livet. Rengjøring og desinfeksjon i av huset mellom innsett er med på å senke smittepresset. Dette gir den nyklekte kyllingen den beste starten på livet. 

God biosikkerhet i Fjørfehus - Fundamentet i god sykdomskontroll 

Å sørge for en grundig vask og desinfeksjon, utført i god tid slik at en også oppnår tomtid, der fjøset får stå uten dyr og tørke opp grundig er selve grunnpilaren innen biosikkerhet i fjørfenæringen. Slik legger enn grunnlaget for et godt innsett og et høyt dekningsbidrag. 

Kickstart
Desinfeksjon (Landbruk, Akvakultur, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk og akvakultur
Biogel
(landbruk, såpe, skummende, overflate, akvakultur)
Rengjøring innen landbruk
Biosafe
(Overflate, akvakultur, Såpe, Landbruk)
Rengjøring innen landbruk 
Cid 2000
Desinfeksjon (Desinfeksjon, Landbruk, Innvendig rør, Økologisk)
Desinfisering innen landbruk
DM CID Pro
Såpe (Landbruk, Såpe, Ikke-skummende, CIP-/Rørsåpe)
Rengjøring innen landbruk
DM Clean Super
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, CIP-/Rørsåpe)
Rengjøring innen landbruk
KenoCox
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk 
Kenosan
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate)
Rengjøring innen landbruk
Neopredisan 135-1
Desinfeksjon (Landbruk, Koksidier, Oocyster, Spolormd, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen landbruk
Trans D
Såpe (Landbruk, Såpe, Skummende, Overflate, Motor)
Rengjøring innen Landbruk
Virocid
Desinfeksjon (Akvakultur, Landbruk, IPN-virus, Desinfeksjon)
Desinfeksjon innen akvakultur, Desinfeksjon innen landbruk