Hygieneprodukter

Biogel

Klassifisering

Skummende rengjøringsmiddel

Type:
  • Rengjøring innen landbruk

  • Skummende såpe

Bruksområde  
Biogel er den nye generasjonen vaskemiddel, mer effektiv og tøffere mot møkk, og mer miljøvennlig. Gel-skummet gir forlenget holdetid og raskere oppløsning av biologisk materiale. Biogel egner seg til alle typer overflater og med sin unike evne til å henge lenge på veggen er dette et godt alternativ til vertikale overflater. Egner seg også godt til alle andre overflater med litt ekstra smuss og møkk. 
Innen landbruket bør Biogel være førstevalget i grisehus, samt i kakunoppdrett og i kyllingoppdrett med langsomt voksende raser. 

Brukerveiledning 

  1. Fjern først all grov skitt, bløtlegg i opp til 6 timer. 1% Biogel i oppbløtningstiden vil være gunstig.  

  1. Skumlegg flatene med Biogel i en  3–5 % bruksløsning. Beregn 0,4 liter bruksløsning per m2 

  1. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid. 

  1. Virketid 20-30 minutter. La ikke produktet tørke på flatene, etterfyll med mer såpe om nødvendig (ved høye temperaturer).  

  1. Vask med høyttrykk, 90 til 150 bar, varmt eller kaldt vann, men ikke med temperaturer over 45ºC. Benytt rikelige mengder vann.  

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Natriumhydroksid, dodecyldimethylamine oxide, Trisodium 2- (karboksylatometyl) propanoat, Amines, C12-14-alkyldimethyl 

Oppbevaringbetingelser 

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing. 

pH 

12,5 

Brukskonsentrasjon 

2-5% 

Holdbarhet 

2-3 år 

Materialpåvirkning 

Aluminium 

Bruksområde 

Overflater, Landbruk 

Forpakninger (L/kg) 

25L

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722

Klassifisering
Skummende rengjøringsmiddel