Hygieneprodukter

Cid 2000

Klassifisering

Ikke-skummende desinfeksjonsmiddel

Type:
  • Landbruk

  • Ikke skummende desinfeksjonsmiddel

Bruksområde  
Surt desinfeksjonsmiddel til vask og desisnfeksjon av drikkevannsystemer. Produktets oksiderende egenskaper fasiliterer effektiv fjerning av organisk og uorganisk materiale fra vannrør, nippelrekker, drikkekopper, vannrenner, reservoarer osv. CID 2000 består av 20% stabilisert Hydrogenperoksid (H2O2) som i vann er fullstendig nedbrytbart til til vann (H2O) og oksygen (O2). I denne prosessen dannes frie radikaler, som effektivt angriper patogener og løser opp biofilm. Velegnet til forsuring av drikkevann under innsett, som vil ha en positiv effekt på mikrobemiljøet i kråsen hos kyllingen.  

Brukerveiledning 

Til vask/desinfeksjon av drikkevannsystemer 
Det anbefeales å desinfisere/vaske med CID 2000 mellom hvert innsett. Benytt CID 2000 i 2 % oppløsning, og fyll ledningsnettet. Det er viktig at det gjøres kontroll i enden av vannrekken slik at en er sikker på at hele systemet er fyllt. La deretter produktet virke i minimum 4-6 timer. Skyll deretter grundig med rent vann, også i doseringsutstyr. Merk at dersom det er gått lang tid siden sist vask av rørsystemene, vil det anbefales å benytte en basisk såpe, slik som DM CID Pro eller DM Clean Super, i tillegg til CID 2000. Det er da svært viktig å skylle grundig mellom såpene slik at en unngår syre/base reaksjoner.  
Produktet skal ikke benyttes samtidig med medisinering via drikkevann, eller 24 timer før vaksinasjon. Benytt utelukkende teflonpumper på doseringsutstyr.  

Til forsuring av drikkevann under innsett 
Under innsett er det anbefalt å sikte seg inn mot en pH på drikkevann på 5. CID 2000 kan således benyttes som en forsurer for å senke pH i vannet. En lavere pH i drikkevannet, vil gi lavere pH i kråsen som igjen vil kunne forhindre oppblomstring av uheldige mikrober her. Dette vil bidra til å gi kyllingen de beste forutsetninger.  

Brukskonsentrasjon 

Vask og desinfeksjon: 2 %  
Forsuring av drikkevann: 0,03-0,04 % (tilsvarer 300-400 ml per 1000 liter drikkevann). 

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Hydrogenperoksid, eddikksyre og peredikksyre 

Oppbevaringbetingelser 

Lagres tørt, kjølig og luftig. Temperatur over 55°C frigjør surstoff. Skal lagres utilgjengelig for barn. 

pH 

Ca 2 

Brukskonsentrasjon 

2% 

Holdbarhet 

2 år 

Materialpåvirkning 

Aluminium 

Bruksområde 

Rør innvendig, Landbruk 

Forpakninger (L/kg) 

10kg 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Til økologisk bruk 

Ja, ECOCERT sertifisert 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722

Klassifisering
Ikke-skummende desinfeksjonsmiddel