Hygieneprodukter

DM Clean Super

Klassifisering

Ikke-skummende såpe

Type:
  • Rengjøring innen landbruk

  • Ikke skummende såpe

Alkalisk, høy konsentrert, ikke-skummende såpe. Ideell for bruk innvendig i rør i bla. 

Bruksområde  
Meget sterkt, ikke-skummende alkalisk, CIP rengjøringsmiddel. Såpen tåler høye temperaturer da den ikke inneholder klorin. Såpens ikke-skummende egenskaper gjør den godt egnet til bruk i rørsystemer.   

Brukerveiledning 

Spyl området eller gjenstandene. 

Sirkuler eller forbland DM Clean Super for rengjøring av C.I.P installasjoner eller innvendig i rør. 

Skyll grundig med kaldt vann etter angitt virketid.  

Brukskonsentrasjon 

Våtforingsanlegg : Tilsett 3-4 % DM Clean Super. Sirkuler løsningen i 1 til 2 timer. Skyll grundig.  

Melkeanlegg : Tilsett 0,5-2 % DM Clean Super. Sirkuler løsningen i 30 min ved en temperatur på 40 til 80 °C. 

Tankanlegg: Tilsett 0,5-1 % DM Clean Super. Sirkuler løsningen i minimum 30 min. 

Skyll grundig med kaldt vann etter bruk.  

Produsent 

CID Lines 

Innhold 

Kaliumhydroksyd 15-25%, natriumhyroksyd 15-25% 

Oppbevaring

Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing 

pH 

1% løsning: 12,2 

Brukskonsentrasjon 

0,5-5% 

Holdbarhet 

2 år 

Materialpåvirkning 

Rustfritt stål påvirkes ikke, aluminium korroderes og mattes, ellers liten materialpåvirkning 

Bruksområde 

Rør innvendig, Landbruk 

Forpakninger (L/kg) 

25L, 250L 

Verneutstyr 

Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress 

Julie Røstad

Salgs- og Markedssjef VESO Hygiene
julie.rostad@veso.no
+47 992 68 722

Klassifisering
Ikke-skummende såpe