Virocid

Klassifisering
Bredspektret desinfeksjonsmiddel
Type: Desinfeksjon
Akvakultur Landbruk IPN-virus Desinfeksjon
Egnet for
Desinfeksjon innen akvakultur Desinfeksjon innen landbruk

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater innen landbruk. 

Bruksområde  

Virocid kan benyttes til desinfeksjon av alle overflater. Som desinfeksjonsmiddel er Virocid grundig testet mot over 100 ulike agens. Deriblant både virus, bakterier, muggsopp og gjærsopp. For full oversikt over alle patogener virocid er testet mot se: www.virocid.com.  

I bruksferdig løsning er virocid tilnærmet nøytralt i pH, hvilket betyr at det kan benyttes på alle overflater uten at det er fare for korrosjonsskader. Virocid kan brukes til overflatedesinfeksjon, dyppdesinfeksjon samt varm-og kaldtåkedesinfeksjon.  

Innen ladbruket er Virocid godt egnet til desinfeksjon av husdyrrom, utstyr og maskiner. Produktet skader ikke underlaget og må ikke skylles av etter påføring. 
Unngå å spraye direkte på elektronikk.  

Brukerveiledning 

Som for all annen desinfeksjon anbefaler vi først grundig vask med en av våre såper. Å desinfisere uten forutgående vask er bortkastet tid og penger. For best effekt og lengst kontakttid med underlaget bør Virocid legges på som skum med lavttrykks skuminjektor. Da er det enkelt å se hvor en har påført middelet, og en unngår helligdager. Ved bruk av Virocid til dypp-desinfeksjon av utstyr anbefaler vi en kontakttid på minimum 30 min.  

Brukskonsentrasjon 

  • Til bruk innen landbruk anbefaler vi 0,5 til 1% bruksløsning, og 15-30 minutters innvirkningstid. 

  • Til bruk innen havbruk anbefales det å benytte 1,5 % bruksløsning. 

  • Beregn 0,4 liter bruksferdig oppløsning per m².  

  • Til varm- eller kald tåkedesinfeksjon benyttes 1liter VIROCID per 1000 m³. Det er viktig at huset er helt tett. Denne type desinfeksjon skal ikke gjennomføres med dyr eller mennesker tilstede.