Hva vi kan bistå med

Rådgivning

I VESO er det viktig for våre ansatte å formidle kunnskapen rundt dyrevelferd og HMS rundt våre kjemikalier. Det er derfor viktig for deg å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på, slik at vi får assistert. Vi hjelper deg gjerne med å sette opp skreddersydde protokoller og rengjøringsplaner for din virksomhet for å forhindre smitte.

Ved større smitteutbrudd har VESO fortsatt tette bånd med Mattilsynet og Veterinærinstituttet hvor VESO setter opp rengjøringsprotokoller som disse to organene formidler videre til alle Norges bønder.