Hva vi kan bistå med

Rådgivning

I VESO er det viktig for våre ansatte å formidle kunnskapen rundt dyrevelferd og HMS rundt våre kjemikalier. Det er derfor viktig for deg å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på, slik at vi får assistert. Vi hjelper deg gjerne med å sette opp skreddersydde protokoller og rengjøringsplaner for din virksomhet for å forhindre smitte.

Ved større smitteutbrudd har VESO fortsatt tette bånd med Mattilsynet og Veterinærinstituttet hvor VESO setter opp rengjøringsprotokoller som disse to organene formidler videre til alle Norges bønder.

Vi hjelper hvor det trengs

Besetningsbesøk

VESO sine ansatte vet at det ikke er allemannslære å kunne håndtere kjemikalier. Det er derfor vi i VESO etter forespørsel er ute hos kunden for å rådgi brukeren av produktene.

Vi i VESO tar gjerne imot forespørsler for et besetningsbesøk hos deg, om det skulle være for rutinevask eller sanering.